28.2.06

Harjoitusmoniste

Harjoitusmoniste 3. välikertausta varten löytyy samasta paikasta kuin kertausmonisteetkin. Monisteen avulla voi harjoitella kieliopillisten muotojen määrittelyä. Moniste on kahdessa muodossa. Toisessa ei ole vastauksia ja toiseen on sisällytetty oikeat vastaukset. Tee harjoitus ilman apuneuvoja niin saat oikean kuvan tämänhetkisestä osaamisestasi.

26.2.06

Kertausmoniste netissä

Kreikan kurssin kolmas kertausmoniste on netissä. Linkki kaikkiin kertauspaketteihin löytyy blogin oikeasta palkista. Pdf-tiedosto on tehty WP:n tulostustoiminnolla, joka ei aina toimi sataprosenttisesti. Ilmoitelkaa jos teksti ei avaudu kunnolla.

21.2.06

Koko kreikka tiedekuntatentissä 10.3.

Jotkut ovat kyselleet tarkempaa tietoa ylimääräisestä tentistä 10.3., jossa voi tenttiä koko kreikan kurssin kokonaisuudessaan. Kyselin asiaa lehtori Jarmo Kiiluselta ja tässä Jarmon vastaus:

"Kuten kurssimonisteesta ja laitoksen kotisivulta ilmenee, KL20-kurssi on
mahdollista tenttiä yhtenä kokonaisuutena maaliskuun 10. päivän
tiedekuntatentissä ja toisessa kesätentissä 17.8. Maaliskuun tentti on
suunnattu erityisesti kuluvan lukuvuoden kursseilla nopeasti edenneille
opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa kurssin etuajassa.

Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Loppukertaukseen ja
välikertauksiin ilmoittaudutaan kumpaankin erikseen (opintojaksot-kohdan
kautta). Jos opiskelija on suorittanut lkv 2005-2006:n aikana kaikki
välikertaukset, hän ilmoittautuu vain loppukertaukseen. Muussa
tapauksessa hän ilmoittautuu niihin välikertauksiin, jotka ovat
suorittamatta.

Tarvittaessa opiskelija voi uusia 3. välikertauksen ja loppukertauksen
3.5. järjestettävässä koko kurssin loppukertauksessa. 1. ja 2.
välikertauksen voi uusia vasta 17.8. koko kurssin suorittamisen yhteydessä.

On syytä huomata vielä sekin, ettei 10.3. kertauksessa voi tenttiä pelkästään 3. kertauksen rästiä."

10.2. tentit arvosteltu

Helmikuun tiedekuntatentin tentit on arvosteltu ja tulokset nähtävillä eksegetiikan laitoksen ilmoitustaululla.

20.2.06

Kolmas välikertaus

Kolmas välikertaus keskiviikkona 1.3. klo 16-18 lähestyy! Kertausmoniste on valmiina viimeistään maanantaina 27.2. Linkki siihen kuten myös aiempiin kertausmonisteisiin löytyy tämän blogin kautta.

Koealue: Kielioppiasiat: delta 1-epsilon 5. Harjoitukset: delta 4- epsilon 5:1-7.

Tärkeitä kieloppiasioita ovat mm.
- 3. deklinaation päätteet
- erityyppiset 3. deklinaation nominit
- partisiippien kieliopillinen määrittäminen
- partisiippien, erityisesti liitetyn partisiipin ja absoluuttiisen genetiivin, rakenteiden tunnistaminen ja kääntäminen
- verbimuodot jotka ovat akt. ja med. 1. aoristeja, kappa-aoristeja, juuriaoristeja ja passiivin aoristeja