19.9.05

Opintoviikot, -pisteet ja aineopinnot

Viime aikoina minulle on tullut jonkin verran kyselyjä siitä, miten vanhat UTE 200-tentit ja uudet EK 200-kokonaisuudet ovat yhdistettävissä toisiinsa. Eksegetiikan laitoshan on tehnyt sen periaatepäätöksen, että myös vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat aineopinto II:n UTE 200-tentit uusien kokonaisuuksien mukaan siten kuin siirtymäkauden oppaassa on kerrottu. Ongelmana tässä on muunnatuksessa on OV:n ja OP:n välinen suhde, joka ei opintojen vaativuuden suhteen suinkaan ole yhden suhde kahteen, vaikka tätä kerrointa muunnatuksessa käytetäänkin. Uudet 10 opintopisteen EK 200 -kokonaisuudet ovat kuormittavuudeltaan enemmän kuin vanhat 5 OV:n UTE-kokonaisuudet. Yksi opintopistehän tarkoittaa 26,7 työpanosta kun taas opintoviikko vastasi 40 tunnin työpanosta. 10 OP:n työ vastaisi siis noin 6,5-7 OV:n kuormittavuutta. Koska olin virkavapaana viime vuoden tutkijakollegiumissa, tässä on minulle itsellenikin jonkin verran opittavaa. Yritän selvittää asiaa tarkemmin ja annan ohjeita tällä blogisivuilla niille, jotka tulevat lähiaikoina suorittamaan EK 200-tentejä osana vanhamuotoista opintoa. Tärkeitä näkökohtia ovat joka tapauksessa:
- OV:n muunnatus pisteiksi kertoimella 1:2 on opiskelijoille hyvin edullista jos suoritettujen opintojen kohdalla
- osittain suoritettujen UTE 200-kokonaisuuksien loppuun suorittamiselle täytyy luoda kunnon pelisäännöt
- mielenkiintoista olisi myös tietää, kuinka monet opiskelijat suorittavat tutkintonsa loppuun vanhojen vaatimusten mukaan ja jos suorittavat, niin miksi, jos kerroin opintopisteiksi on niin edullinen