5.10.05

Uutta tietoa UTE/EK 200 -tenteistä

Eksegetiikan laitoksen johtoryhmässä on nyt käsitelty kysymystä vanhojen UTE 200- ja uusien EK 200 -opintokokonaisuuksien suhteesta. Päädyttiin seuraavaan ratkaisuun. Jos opiskelija suorittaa osana vanhamuotoista opintojärjestelmää 10 OP:n EK 200 -aineopintokokonaisuuden, joka on kuormittavuudeltaan selvästi laajempi kuin vastaava VTE/UTE 200 -kokonaisuus, hänen hyväkseen luetaan opintoviikkoina tehty ylimääräinen työ. Siis jos joku suorittaa EK 200 -kokonaisuuden, jonka laajuudeksi arvioidaan vanhojen OV-vaatimusten mukaan esim. 6 opintoviikkoa, hänelle rekisteröidään 6OV/10 OP:n suoritus. Suoritus pysyy kymmenenä opintoviikkona, vaikka opiskelija siirtyisikin myöhemmin uuteen järjestelmään. Näin ei synny ylimääräistä etua.

Huomatkaa, että tämä koskee vain niitä EK 200 -tenttejä, joiden kuormittavuus on selvästi suurempi kuin vanhojen opintokokonaisuuksien. Kaikkien kohdalla ei näin ole.

Vanhojen vaatimusten mukaan opiskelevalla on kuitenkin laitoksen jo ennen tehdyn päätöksen mukaan oikeus suorittaa VTE - tai UTE -kokonaisuus vuoden 2004-2005 opinto-oppaan mukaisesti, jos hänellä on tällainen kokonaisuus kesken. Kokonaisuus katsotaan olevaksi kesken, jos (1) opiskelijalla on jo kokonaisuudesta tentittyjä kirjoja tai (2) hän on aiemmin sitonut jonkun suoritetun luentosarjan osaksi jotakin VTE/UTE ainekokonaisuutta.

0 Comments:

Lähetä kommentti

<< Home