22.8.05

Kesätentit 9.8. korjattu

Ensimmäinen työtehtävä viranhoidossa suoritettu! Kesätentit on korjattu. Muutama huomio:

1) Havaitsin että opintokokonaisuuden kokonaisarvosanaa on hankalaa laskea, ellei opiskelija ole antanut tarkkoja tietoja niistä luennoista, jotka luetaan kokonaisuuden hyväksi. Siksi pyydänkin opiskelijoita jatkossa merkitsemään tiedot luennoista tentti-ilmoitukseen huolellisesti, niin että opintokokonaisuus saadaan mahdollisimman nopeasti rekisteröityä.

2) Tenttitulokset ovat nähtävissä ainoastaan laitoksen ilmoitustaululla. Näin internetaikana tämä tuntuu vähän takapajuiselta, mutta yliopiston säännöt kieltävät panemasta tuloksia nettiin. Kenties tämä asiaa muuttuu kohta. Voisi ajatella, että tulokset voisi ilmoittaa laitoksen kotisivuilla ainakin siten, että nimeä ei mainita, ainoastaan opiskelijanumero. Tietysti jokainen voi tarkistaa opintorekisteristä sen, millä arvosanalla opintokokonaisuus on suoritettu, sitten kun kokonaisuus on sinne rekisteräity. Mutta voisi kuvitella, että olisi kätevää nähdä netistä tenttitulokset ja yksittäisten kysymysten arvosanat heti kun tentti on korjattu.

3) Arvostelin todennäköisesti laitoksen historian viimeisen kommentaaritentin, sillä tämä opintokokonaisuus on jäänyt pois uusista vaatimuksista. Hyvä että jäi pois. Tekstin kommentoiminen ilman erityistä näkökulmaa ei ole minusta kovin analyyttistä.

0 Comments:

Lähetä kommentti

<< Home