5.12.07

Tietoa kreikan kertauksesta ja tukiryhmästä

Kopioin alle kreikan vastuuopettajan kirjeen, jossa on tietoa 10.12. välikertauksesta ja kreikan tukiopetuksesta:
***
Hei!

Tässä viestissä on kaksi asiaa, maanantain tenttiä ja kevään ryhmää 6 koskeva.

1) 2-välikertausta koskevat ohjeet ja käytännöt ovat paljolti samankaltaisia kuin edellisessä kertauksessa. Mainitsen tässä vain, että tentti alkaa klo 10.15 PR sl 1 ja päättyy klo 11.45. Keskeisiä asioita ovat 2. aoristi, konjunktiivi ja kirjan harjoitukset. Jos unohdit ilmoittautua ajoissa, voit silti tulla tenttiin.

2) Lokakuussa kerroin, että keväällä aloittaa kreikan ryhmä 6. Se on pienryhmä, joka opinto-opasta siteeratakseni on “tarkoitettu opiskelijoille, joilla on ongelmia kielenopiskelussa.Tällaisia ongelmia voivat olla esim. diagnostisoidut tai subjektiivisesti koetut oppimisvaikeudet kreikan opiskelussa. Ryhmään valitaan syksyn aikana opettajien suositusten perusteella noin 10 opiskelijaa, jotka suorittavatkurssin loppuun ryhmässä. Osallistuminen edellyttää sitoutumista aktiiviseen työskentelyyn.” Ryhmä kokoontuu ma 10-12 ja ke 8.30-10. – Opinto-oppaan tiedoista poiketen opettajana on TT Niko Huttunen. Ryhmään osallistuminen edellyttää, että kreikkaa on opiskeltu koko syksy ja että ryhmän aloittaessa ainakin 1. välikertaus on tehty ja 2. välikertauskin tulee tehdyksi viimeistään tammikuun rästissä. Jos tunnet kiinnostusta asiaa kohtaa, ota yhteyttä opettajaasi, joko tunnin jälkeen, vastaanotolla tai e-postitse, jolloin voit käydä alustavaa keskustelua siitä, miten mahdollisesti hyötyisit pienryhmätyöskentelystä. 2. välikertauksen jälkeen opettajat laativat listan opiskelijoista, jotka toivovat siirtymistä ko. ryhmään. Tämän jälkeen he toimittavat siirtyjien nimet ja sähköpostiosoitteet Niko Huttuselle vuoden vaihteeseen mennessä. Nimet tulevat listalle siinä järjestyksessä, kuin opettajat arvioivat heidän eniten hyötyvän pienryhmästä. Tammikuun alussa Niko valitsee ryhmään tulevat opiskelijat ja informoi heitä kurssin järjestelyistä.
Terv. Jarmo

0 Comments:

Lähetä kommentti

<< Home